OEG (Oficina d'Estudis Geològics)

ESTUDIS GEOTÈCNICS

El nostre objectiu és aconsellar en qualsevol cas una solució de fonamentació, d’estabilització de talussos, de vials, etc. en funció de les característiques del projecte i les del terreny.

DIRECCIÓ DE CAMPANYES GEOTÈCNIQUES

Geòleg amb llarga experiència en direcció i execució de treballs de camp tant en edificació com en obra civil, amb mitjans tècnics propis.

REHABILITACIONS I PATOLOGIES

Llarga experiència en estudis relacionats en aquests camps: anàlisis i solucions segons problemàtica.

PÈRIT GEÒLEG

Perit Judicial col·laborador amb l'Administració de Justícia.

oeg@oeg-sqa.com C/ Josep Tharrats, 12 baixos, 17003 - Girona (Barcelona)
sqa@oeg-sqa.com 972 220 527
© OEG SQA - www.oeg-sqa.com | Avís legal Esolvo - Excel·lència Informàtica | Girona