SQA (Servei de Qualitat Ambiental)

PROJECTES DE REMEDIACIÓ DE SÒLS I AIGÜES

Experiència en aplicar les tècniques de remediació adients tant per a sòls com en aigües, prioritzant la remediació “in situ”.


 

ESTUDIS DE CARACTERITZACIÓ DEL SUBSÒL

Especialistes en estudis de caracterització del medi, informes preliminars de situació (IPS), Anàlisis Quantitativa de Risc (AQR), etc. d'acord amb el Real Decret 9/2005 i normatives vigents.

oeg@oeg-sqa.com C/ Josep Tharrats, 12 baixos, 17003 - Girona (Barcelona)
sqa@oeg-sqa.com 972 220 527
© OEG SQA - www.oeg-sqa.com | Avís legal Esolvo - Excel·lència Informàtica | Girona